Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, September 17, 2023

CĐNVQGLBHK Viếng Thăm Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Tại TP Westminster, Na...


Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại video clips buổi viếng thăm “Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ” của “Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ” vào sáng Chủ Nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023 tại Khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment