Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, September 12, 2023

HỒN NHƯ ĐÁ BUỒN Với Tiếng Hát YÊN LY | Thơ TRẠCH GẦM, Nhạc VŨ HÙNG PHƯƠNG


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần trình diễn ca khúc “Hồn Như Đá Buồn” với tiếng hát Yên Ly, nhạc Vũ Hùng Phương phổ thơ Trạch Gầm trong buổi “Hội Ngộ Cựu Tù Nhân Chính Trị Suối Máu” do Ái Hữu Cựu Tù CS Suối Máu tổ chức vào Thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2023 tại Phòng sinh hoạt Thư Viện Viet Nam, 10872 Westminster Ave, Suite 214-215, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment