Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, August 4, 2015

HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ 18/5 NĂM THỨ 76 NGÀY ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ KHAI SÁNG NỀN ĐẠO PGHH, SANTA ANA 2015

HÌNH ẢNH ĐẠI LỄ 18/5 NĂM THỨ 76 NGÀY ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ KHAI SÁNG NỀN ĐẠO PGHH, SANTA ANA 2015

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về buổi Đại Lễ 18/5 Năm Thứ 76 Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo do Ban Trị Sự Giáo Hội PGHH miền Nam California tổ chức một cách trọng thể vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật , ngày 05 tháng 7 năm 2015 tại South West Senior Center, trên đường W. McFadden Ave., thuộc Thành phố Santa Ana, miền ...
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment