Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 23, 2015

TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU QUA ĐẠO TỪ CỦA NGÀI TRONG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2555

No comments:

Post a Comment