Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, August 12, 2015

HÌNH ẢNH LỄ BÀN GIAO BAN CHẤP HÀNH CỦA HỘI THÂN HỮU QUỐC GIA QUẢNG NGÃI 2015

HÌNH ẢNH LỄ BÀN GIAO BAN CHẤP HÀNH CỦA HỘI THÂN HỮU QUỐC GIA QUẢNG NGÃI 2015

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về Lễ bàn giao Ban chấp hành nhiệm kỳ 1 cho nhiệm kỳ 2 củaHội Thân Hữu Quốc Gia Quảng Ngãi vào ngày 08 tháng 8 năm 2015 tại Nhà hàng Royal Capital Seafood, trên đường Westminster Ave, thuộc Thành phố Garden Grove, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »



No comments:

Post a Comment