Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, August 8, 2015

LỄ CẦU NGUYỆN CHO NẠN NHÂN CSVN ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO THỨ BẢY 29-8-2015 TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

No comments:

Post a Comment