Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, August 12, 2015

HÌNH ẢNH TRẠI HÈ THÂN HỮU CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VNCH, MILE SQUARE PARK, FOUNTAIN VALLEY, CALIFORNIA 2015

HÌNH ẢNH TRẠI HÈ THÂN HỮU CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC VNCH, MILE SQUARE PARK, FOUNTAIN VALLEY, CALIFORNIA 2015

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về "Trại hè Thân Hữu Các Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa 2015" được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 26 tháng 7 năm 2015 tại Mile Square Park, thuộc Thành phố Fountain Valley, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment