Lac Viet Humanistic Culture

Monday, August 31, 2015

HÌNH ẢNH NGÀY HÈ HUYNH ĐỆ CHÍ BINH 2015 CỦA TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HẢI NHOẠI


HÌNH ẢNH NGÀY HÈ HUYNH ĐỆ CHÍ BINH 2015 CỦA TẬP THỂ CHIẾN SĨ VNCH HẢI NHOẠI

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về Ngày Hè Huynh Đệ Chí Binh do Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 30 tháng 08 năm 2015 tại Công viên Garden Grove, thuộc Thành phố Garden Grove, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment