Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, August 6, 2015

HÌNH ẢNH ĐẠI SỨ TED OSIUS GẶP GỠ CỬ TRI MỸ GỐC VIỆT TẠI LITTLE SAIGON 2015

HÌNH ẢNH ĐẠI SỨ TED OSIUS GẶP GỠ CỬ TRI MỸ GỐC VIỆT TẠI LITTLE SAIGON 2015

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh về việc Đại Sứ Mỹ tại VN Ted Osius lần đầu gặp gỡ cử tri Mỹ gốc Việt ở miền Nam California đã lôi cuốn gần 400 người hiện diện trong hội trường của Đại Học Coastline vào chiều ngày 12 tháng 7 năm 2015 sau 5 ngày Tổng Thống Obama tiếp Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng ở Bạch Ốc.
image not displayed

No comments:

Post a Comment