Lac Viet Humanistic Culture

Monday, August 24, 2015

HÌNH ẢNH CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU CỦA VANHOANBLV


HÌNH ẢNH CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU CỦA VANHOANBLV

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Được tin Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu viên tịch vào ngày 20 tháng 8 năm 2015 tại Tổ Đình Từ Quang, Montréal, Canada, hưởng thọ 95 tuổi để tưởng niệm đến công đức của ngài khi còn sống Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã gom góp lại những hình ảnh ghi nhận được về Đại Lão Hòa Thượng qua những lần tham dự lễ hội cũng như tiếp xúc trực tiếp với Ngài.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »No comments:

Post a Comment