Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, August 30, 2015

HÌNH ẢNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO NẠN NHÂN CSVN NĂM THỨ NHẤT 29-08-2015


HÌNH ẢNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO NẠN NHÂN CSVN NĂM THỨ NHẤT 29-08-2015

Little Saigon (VanHoaNBLV) - Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt đã tham dự và ghi lại một số hình ảnh về buổi Lễ Cầu Nguyện cho Nạn Nhân CSVN năm thứ nhất được tổ chức vào ngày 29 tháng 08 năm 2015 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
image not displayed

View or comment on VanHoaNBLV1's album »
No comments:

Post a Comment