Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 23, 2018

BIỂU TÌNH NGÀY 22/7/2018 TẠI LITTLE SAIGON ỦNG HỘ QUỐC NỘI CHỐNG LUẬT ĐẶC KHU & AN NINH MẠNG
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Sau hơn 1 tháng biểu tình chống bọn bạo quyền để bảo vệ quê hương cũng như đòi quyền được sống, được làm người lương thiện, người dân quốc nội đã cho chúng ta thấy đã đến lúc họ không còn sợ sệt, sẵn sàng hy sinh ngay cả mạng sống của chính mình vì đại nghĩa. Ở hải ngoại, các cộng đồng cũng đã đồng loạt tổ chức các buổi tuần hành, biểu tình, các buổi tiếp xúc, ký Thỉnh Nguyện Thư để chính quyền các nước giúp có tiếng nói hầu yểm trợ người dân thấp cổ bé miệng.
          
Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình tuần hành do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức để tiếp tục công việc hổ trợ tinh thần yêu nước của toàn dân quốc nội chống luật Đặc khu và An ninh mạng vào chiều Chủ Nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018 trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ.

Nhân dịp này Văn Hóa Nhân bản Lạc Việt cũng đã phỏng vấn một số đồng hương gồm các vị: ông Đinh Quang Truật, Nghị viên Phát Bùi, anh Nguyễn Thành Long, bà Nguyễn Thị Mận, Như Ngọc Hoa, ông Tsu A Cầu, Nguyễn Hàm, Nhạc sĩ Xuân Diềm, ông Josh Lowenthal, Bùi trọng Nghĩa, Le Quang Dật, Nguyễn Tấn Lạc, cô Trần Ngọc Cindy và ông Phó Thịnh Trương.

No comments:

Post a Comment