Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, July 12, 2018

DẠ TIỆC BẾ MẠC ĐẠI HỘI XXI: KỶ NIỆM 70 NĂM TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM (1948-2018)
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt qua lời mời của ông Tsu A Cầu, Cựu SVSQ/TVBQGVN K29, Cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia VN và ông Phạm Văn Thuận, Cựu SVSQ/TVBQGVN K18, Trưởng Ban Tổ chức đã tham dự và ghi lại một số hình ảnh về buổi Dạ Tiệc Bế Mạc Đại Hội XXI, Kỷ Niệm 70 Năm Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (1948-2018) vào chiều tối Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2017 tại Golden Sea Restaurant & Banquet, 9802 Katella Avenue, thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment