Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, July 10, 2018

ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM NGÀY 6/7/2018 TẠI TT CÔNG GIÁO VN GIÁO PHẬN ORANGELittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam do Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng với Liên Đoàn Công Giáo VN Miền Tây Nam Hoa Kỳ, Cộng Đồng Linh Mục VN Miền Tây Nam và Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo Phận Orange cùng đứng ra tổ chức vào tối Thứ Sáu ngày 6 tháng 7 năm 2018 trong khuôn viên của Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, 1538 N. Century Blvd., thuộc Thành phố Santa Ana, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment