Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, July 29, 2018

BIỂU TÌNH NGÀY 28/7/2018 TẠI LITTLE SAIGON ỦNG HỘ QUỐC NỘI CHỐNG LUẬT ĐẶC KHU & AN NINH MẠNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Sau gần 2 tháng thực hiện những công tác đấu tranh, những buổi biểu tình và tuần hành ... để yểm trợ toàn dân quốc nội, đã được rất đông các Tổ Chức, Hội Đoàn... đặc biệt là quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo tích cực hưởng ứng. Sự can đảm của người dân, vì mục đích bảo toàn quê Cha đất Tổ, vì muốn toàn dân được sống trong thể chế Tự Do, Dân Chủ mà bị đàn áp dã man của bạo quyền cộng sản là một sự nhắc nhở trách nhiệm của chúng ta, đối với Tổ Quốc và Dân Tộc. Ở hải ngoại, dù đang được sống yên ổn, chúng ta không thể thờ ơ, phó mặc trước nỗi khổ đau của toàn dân, những người cùng chung một Tổ, một Tông.

Để tiếp tục nhiệm vụ thiêng liêng đó, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai đã tổ chức cuộc biểu tình và ca nhạc đấu tranh, vào lúc 6:00PM ngày Thứ Bảy, ngày 28 tháng 7 năm 2018. Sau khi xuất phát trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đoàn biểu tình đã tuần hành dọc theo lề đường Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo và tập trung tại khu parking của Lee’s Sanwiches trên Đại Lộ Bolsa để tham dự buổi ca nhạc đấu tranh đến 9 giờ tối thì chấm dứt.

No comments:

Post a Comment