Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, July 1, 2018

LỄ TRUY ĐIỆU CÁC CHIẾN SĨ VNCH VỊ QUỐC VONG THÂN NHÂN NGÀY QUÂN LỰC 19/6/2018
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Lễ Truy Điệu các chiến sĩ VNCH vị quốc vong thân nhân ngày Quân Lực 19/6/2018 do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California tổ chức vào chiều tối Thứ Bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018 trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment