Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, July 7, 2018

LỄ CHÀO CỜ ĐẦU THÁNG 7 Năm 2018 TRƯỚC TƯỢNG ĐÀI HƯNG ĐẠO ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TUẤN, LITTLE SAIGON
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh buổi lễ chào cờ đầu tháng vào sáng ngày 7 tháng 7 năm 2018 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment