Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, July 21, 2018

HÌNH ẢNH BUỔI KIỂM PHIẾU BẦU CỬ CĐNVQG NAM CALI


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh buổi kiểm phiếu bầu cử các cơ chế Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali nhiệm kỳ 2018-2021 vào sáng ngày 20 tháng 7 năm 2018 trong phòng họp số 202 của Grace Lutheran Church, 6931 Edinger Ave, thuộc Thành phố Huntington Beach, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment