Lac Viet Humanistic Culture

Monday, July 2, 2018

NAM CALIFORNIA BIỂU TÌNH TUẦN HÀNH HỖ TRỢ QUỐC NỘI ĐỨNG LÊN CHỐNG BẠO QUYỀN CỘNG SẢNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình tuần hành hỗ trợ quốc nội đứng lên chống lại bạo quyền Cộng sản đang bán nước, dâng đất cho Tầu cộng vào chiều Chủ Nhật, ngày 01 tháng 7 năm 2018 trước tượng đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment