Wednesday, July 4, 2018

LỄ VINH DANH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA 2018Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Lễ Vinh Danh Quân Lực Việt nam Cộng Hòa là một trong hai buổi lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6/2018 do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California tổ chức vào sáng Chủ Nhật, ngày 17 tháng 6 năm 2018 trong khuôn viên Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, 14180 All American Way, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment