Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, October 7, 2018

ÔNG PHAN KỲ NHƠN: XUYÊN TẠC Ý NGHĨA CÁC CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG CS LÀ THỰC HIỆN ÂM MƯU CỦA CSLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về việc “Xuyên Tạc Ý Nghĩa Các Cuộc Biểu Tình Chống CS Là Thực Hiện Âm Mưu Của CS” vào chiều ngày 6 tháng 10 năm 2018 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment