Lac Viet Humanistic Culture

Monday, October 29, 2018

PHỎNG VẤN ĐỒNG HƯƠNG THAM GIA BIỂU TÌNH NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2018 TẠI LITTLE SAIGONLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần phát biểu của bà Đinh Thị Hải, ông Đỗ Anh Tài, Tsu A Cầu và ông Nguyễn Văn Ức nhân dịp các vị đến tham gia cuộc biểu tình tuần hành vào chiều Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10 năm 2018 do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức để hỗ trợ đồng bào quốc nội và giữ lửa cho những phong trào bảo vệ Tổ Quốc của toàn dân quốc nội.

No comments:

Post a Comment