Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 13, 2018

BIỂU TÌNH NGÀY 9/12/2018 TẠI LITTLE SAIGON ỦNG HỘ QUỐC NỘI CHỐNG LUẬT ĐẶC KHU & AN NINH MẠNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Vì tình hình khẩn cấp hiện nay đối với sự tồn vong của đất nước trước sự xâm chiếm từng phần của giặc Tàu phương Bắc và vì mục đích mang lại sự Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho toàn dân, xin mọi người hãy góp tay   để tất cả chúng ta cảm thấy hãy còn trách nhiệm trong việc bảo vệ Tổ Quốc và Dân Tộc, một di sản của hơn 4 ngàn năm văn hiến mà Cha Ông đã truyền lại cho ngàn đời sau. Ngoài việc đòi hỏi quyền Tự Do và Dân Chủ, việc biểu tình, tuần hành cũng như những buổi ca nhạc đấu tranh mà Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai thực hiện lâu nay còn mục đích giúp người dân có được hậu thuẩn, có đủ can đảm để tiếp tục nhiệm vụ vô hiệu hóa Hiệp Ước Thành Đô mà bọn thái thú sắp sửa thi hành vào năm 2020.

Tiếp nối quyết tâm yểm trợ những phong trào đấu tranh mà quốc nội đã phát động 6 tháng qua, sau khi dự luật Ba Đặc Khu để dâng đất cho Tàu Cộng và luật An Ninh Mạng để bóp nghẹt tiếng nói người dân, được phổ biến, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cùng một số Tổ Chức và Hội Đoàn đã tổ chức cuộc biểu tình và tuần hành vào lúc 3:00PM Chủ Nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2018. Sau khi xuất phát trước Tượng Đài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ). Đoàn biểu tình đã tuần hành dọc theo lề đường Đại Lộ Bolsa Trần Hưng Đạo, sau đó trở về lại trước Đền Thờ Đức Thánh Trần và giải tán vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày.

No comments:

Post a Comment