Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 13, 2018

LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ GARDEN GROVE NHIỆM KỲ 2018-2021Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần nghi thức tuyên thệ nhậm chức của ông Steven R. Jones, tái đắc cử vào chức vụ Thị trưởng thành phố Garden Grove. Ông George S. Brietigam, tân nghị viên địa hạt 1; Thu-Ha Nguyễn, tái đắc cử nghị viên thành phố địa hạt 3 và ông Patrick Phat Bui, tái đắc cử nghị viên thành phố địa 4. Trên đây là danh sách những vị dân cử đã thắng cử vào Hội Đồng Thành Phố Garden Grove nhiệm kỳ 2018-2021 trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 6 tháng 11 năm 2018.

Buổi lễ được diễn ra vào chiều tối ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Community Meeting Center, 11300 Stanford Avenue, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment