Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, December 19, 2018

DẠ TIỆC LÂM VIÊN CỦA LIÊN HỘI CỰU SVSQ TRƯỜNG VÕ BỊ QUỐC GIA VN 2017 TẠI ÚC CHÂUSydney (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh buổi Dạ Tiệc Lâm Viên của Liên Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam – Úc Châu được tổ chức vào tối ngày 8 tháng 12 năm 2018, tại nhà hàng Crystal Palace, 219 Canlay Vale Rd, vùng Canley Height, Tiểu bang New South Wales, Úc Châu.

No comments:

Post a Comment