Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, December 13, 2018

HÌNH ẢNH LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CỦA HĐTP GARDEN GROVE 2018-2021


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại một số hình ảnh buổi tuyên thệ nhậm chức của các dân cử HĐTP Garden Grove nhiệm kỳ 2018-2021 vào chiều tối ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Community Meeting Center, 11300 Stanford Avenue, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment