Sunday, January 19, 2020

TÌNH HÌNH ĐỒNG TÂM SAU 9/1/2020; CSVN VU CÁO NGƯỜI CHẾT VÀ NGƯỜI PHÚNG ĐIẾU “TÀI TRỢ KHỦNG BỐ”Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 18 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về tình hình Đồng Tâm sau ngày 9/1/2020; CSVN vu cáo người chết và người phúng điếu là “tài trợ khủng bố”.

No comments:

Post a Comment