Friday, January 17, 2020

TẠ PHONG TẦN: ĐỒNG TÂM VỚI BỨC ẢNH CHẾT CHÁY NGỤY TẠO VÀ THỦ ĐOẠN VU CÁO CHẠY TỘI CỦA CSVNLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự kiện Đồng Tâm với bức ảnh chết cháy ngụy tạo và thủ đoạn vu cáo để chạy tội của CSVN.

No comments:

Post a Comment