Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, January 14, 2020

NHÂN CHỨNG SỐNG KỂ LẠI THỦ ĐOẠN LỪA NÔNG DÂN TRONG CCRĐ, KHỦNG BỐ DÂN ĐỂ NGĂN CẤM DI CƯ CỦA VCLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ về những thủ đoạn lừa nông dân trong cải cách ruộng đất, những thủ đoạn khủng bố dân để ngăn cấm di cư của Bắc Cộng.

No comments:

Post a Comment