Thursday, January 16, 2020

CSVN HUY ĐỘNG TOÀN BỘ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC “QUỐC TANG LẬU” ĐỂ VU CÁO DÂN ĐỒNG TÂM
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 16 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc CSVN huy động toàn bộ hệ thống chính trị tổ chức “Quốc Tang Lậu” để vu cáo dân Đồng Tâm.

No comments:

Post a Comment