Monday, January 27, 2020

ĐỒNG HƯƠNG, DÂN CỬ, CỰU CHIẾN BINH VN CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN CANH TÝ 2020Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại những lời chúc mừng năm mới xuân Canh Tý 2020 của các đồng hương, dân cử, cựu chiến binh VN nhân dịp các vị đến tham dự cuộc Diễn Hành Tết trên Đại Lộ Westminster, thành phố Garden Grove, miền Nam California vào sáng ngày 26 tháng 1 năm 2020.

No comments:

Post a Comment