Tuesday, January 21, 2020

LIÊN QUAN ĐỒNG TÂM: FACEBOOKER CHUNG HOÀNG CHƯƠNG BỊ BẮT TRÁI PHÁP LUẬT ĐỂ KHỦNG BỐ TINH THẦN DÂN VNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 20 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về tình hình liên quan đến Đồng Tâm: Facebooker Chung Hoàng Chương bị bắt trái pháp luật để khủng bố tinh thần dân VN.

No comments:

Post a Comment