Wednesday, January 15, 2020

TẠ PHONG TẦN: BÌNH LUẬN 3 TỘI DANH VIỆT CỘNG GÁN GHÉP CHO NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÂMLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 10 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về những sự kiện mới nhất đang xảy tại Đồng Tâm cũng như bình luận về 3 tội danh mà nhà cầm quyền Việt cộng gán ghép cho người dân Đồng Tâm.

No comments:

Post a Comment