Tuesday, January 28, 2020

DIỄN HÀNH TẾT XUÂN CANH TÝ 2020 CỦA CĐNVQG NAM CALI TRÊN ĐẠI LỘ WESTMINSTER, TP GARDEN GROVELittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi Diễn hành Tết Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề Xuân Đoàn Kết / The Power of Unity (45 năm Người Việt Tỵ Nạn thành đạt tại Hoa Kỳ) do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 1 năm 2020 trên Đại Lộ Westminster, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment