Thursday, January 16, 2020

VẠCH TRẦN SỰ GIAN TRÁ CỦA TRUNG TƯỚNG CÔN AN LƯƠNG TAM QUAN TRONG VỤ ĐỒNG TÂMVẠCH TRẦN SỰ GIAN TRÁ CỦA TRUNG TƯỚNG CÔN AN LƯƠNG TAM QUAN TRONG VỤ ĐỒNG TÂM

Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc vạch trần sự gian dối của trung tướng côn an Lương Tam Quang trong vụ Đồng Tâm.

No comments:

Post a Comment