Friday, January 10, 2020

DÙNG QUÂN ĐỘI GIẾT NGƯỜI CƯỚP ĐẤT VỚI LÝ DO “QUỐC PHÒNG” NHƯNG SỰ THẬT LÀ XÂY SÂN GOLF Ở ĐỐNG TÂMLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 9 tháng 1 năm 2019 tại một địa điểm thuộc thành phố Anaheim, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc nhà cầm quyền Việt cộng dùng quân đội giết người, cướp dất với lý do “quốc phòng” nhưng sự thật là xây sân golf ở Đồng Tâm.

No comments:

Post a Comment