Tuesday, January 21, 2020

NHÂN CHỨNG SỐNG 92 TUỔI KỂ CHUYỆN CS THU THUẾ CỨT, GIẾT CHÓ CẢ LÀNG ĐỂ BẮT CÓC NGƯỜI GIỮA ĐÊM KHUYALittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào sáng ngày 20 tháng 1 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ về những thủ đoạn lừa nông dân sau cải cách ruộng đất, những thủ đoạn khủng bố dân như giết chó cả làng để bắt cóc người giữa đêm khuya của Bắc Cộng.

No comments:

Post a Comment