Thursday, February 20, 2020

NHẬN ĐỊNH CỦA CĐNVQG: CHÍNH SÁCH CỦA HK ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN VN KHÔNG CÓ GÌ TIẾN TRIỂN
Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại nhận định của Bác sĩ Võ Đình Hữu (Hội Đồng Liên Kết VN Quốc Nội & Hải Ngoại, Cộng Đồng NVQG Liên Bang HK) và ông Phát Bùi (Chủ Tịch Cộng Đồng NVQG Nam Cali, Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove) nhân dịp các vị đến tham dự buổi gặp gỡ Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, cùng các Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal, Lou Correa, Harley Rouda và Katie Porter với cộng đồng VN vào sáng Thứ Tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020 tại Coastline Community College, thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment