Sunday, February 16, 2020

VN TRONG TÂM DỊCH CORONA: DÂN VIỆT ‘SỐNG CHẾT MẶC BÂY”, CHI HƠN 21 TRIỆU USD “HẦU HẠ” DÂN TRUNG CỘNGLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 14 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về  VN trong tâm dịch Corona: dân Việt “sống chết mặc bây”, chi hơn 21 triệu USD “hầu hạ” dân Trung Cộng.

No comments:

Post a Comment