Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 26, 2020

TẠ PHONG TẦN: LUẬN VỀ TIẾNG VIỆT TRƯỚC VÀ SAU 30/4/1975, TỪ NGỮ VIỆT CỘNG, TỪ NGỮ THƯỜNG DÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý bình luận về tiếng Việt trước và sau 30/4/1975, từ ngữ Việt cộng, từ ngữ thường dân vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment