Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 23, 2020

TẠ PHONG TẦN: VÌ SAO DÂN VIỆT NAM CỨ MÃI NGHÈO?Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý nhận định về việc “Vì sao dân Việt Nam cứ mãi nghèo?” vào chiều ngày 21 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment