Lac Viet Humanistic Culture

Thursday, February 20, 2020

SỰ THẬT VỀ CUỘC ĐỜI VÀ CHI TIẾT ĐAU XÓT CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG CÁI CHẾT CỦA CỐ TT NGÔ ĐÌNH DIỆMLittle Saigon (VanHoaNBLV) –  Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của ông Phạm Hồng Phúc, Hội Trưởng Hội Bắc Kỳ Di Cư Hải Ngoại với Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 17 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Fountain Valley, miền Nam California, Hoa Kỳ về sự thật cuộc đời và chi tiết đau xót chưa được công bố trong cái chết của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

No comments:

Post a Comment