Lac Viet Humanistic Culture

Wednesday, February 26, 2020

LỰA CHỌN TRONG TÂM DỊCH: HỌC LÀ CHUYỆN PHẢI LÀM CẢ ĐỜI, GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG MỚI CÓ THỂ TIẾP TỤC HỌCLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý nhận định về sự lựa chọn trong tâm dịch: “Học là chuyện phải làm cả đời, giữ được mạng sống mới có thể tiếp tục học” vào chiều ngày 25 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment