Lac Viet Humanistic Culture

Saturday, February 15, 2020

TẠ PHONG TẦN: CÙNG THƯỞNG THỨC BÁNH CỐNG BẠC LIÊULittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại bài diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý về “Bánh Cống Bạc Liêu” vào chiều ngày 14 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment