Lac Viet Humanistic Culture

Sunday, February 9, 2020

TỔNG THỐNG DONALD TRUMP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ NHẬP CẢNH HOA KỲ NGƯỜI CÓ NGUY CƠ LAN TRUYỀN CORONAVIRUSLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại bài diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 6 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về việc đình chỉ nhập cảnh Hoa Kỳ người có nguy cơ lan truyền Coronavirus của Tổng thống Donald J. Trump.

No comments:

Post a Comment