Wednesday, February 5, 2020

CHUYỆN ĐẠI DỊCH CORONA – CHUYỆN MẮC DỊCH CỦA LÒNG NGƯỜILittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại phần diễn đọc của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 4 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về bài viết “Chuyện đại dịch Corona - chuyện mắc dịch của lòng người” của tác giả Cao Gia An, S.J. - CTV Vatican News.

No comments:

Post a Comment