Lac Viet Humanistic Culture

Monday, February 3, 2020

THẢM SÁT CÔN ĐẢO SAU 30/4/1975 VÀ CUỘC TÌM KIẾM THÂN NHÂN CHO 79 NẠN NHÂNLittle Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý vào chiều ngày 1 tháng 2 năm 2020 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ về vụ thảm sát Côn Đảo sau 30/4/1975 và cuộc tìm kiếm thân nhân cho 79 nạn nhân.

No comments:

Post a Comment