Saturday, December 18, 2021

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VÀ NĂM MỚI ĐẾN ĐỒNG HƯƠNG KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI CỦA HĐQT ĐỀN THÁNH TRẦN


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt ghi lại lời chúc mừng Giáng sinh và Năm mới đến với đồng hương khắp nơi trên thế giới của Hội Đồng Quản Trị Đền Thánh Trần Little Saigon vào trưa Thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021 tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, trong khu Hanoi Plaza, 9078 Bolsa Ave. Đại Lộ Trần Hưng Đạo, thuộc Thành phố Westminster, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

No comments:

Post a Comment