Wednesday, December 8, 2021

CHUYỆN HÀI: HỌC SINH LỚP 2 PHẢI MUA SÁCH HỌC “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH”?


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về " Chuyện hài: Học sinh lớp 2 phải mua sách học "Tư tưởng Hồ Chí Minh"?” vào chiều ngày 7 tháng 12 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ.


No comments:

Post a Comment