Lac Viet Humanistic Culture

Tuesday, December 7, 2021

TẠI SAO BẮT TỘI “ĐÁNH NGƯỜI” MÀ KHÁM NHÀ SUỐT ĐÊM, THU HÀNG HÓA? TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc "Tại sao bắt tội "đánh người" mà khám nhà suốt đêm, thu hàng hoá? Tuổi chịu trách nhiệm Hình sự” vào chiều ngày 7 tháng 12 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment