Tuesday, December 7, 2021

TẠI SAO BẮT TỘI “ĐÁNH NGƯỜI” MÀ KHÁM NHÀ SUỐT ĐÊM, THU HÀNG HÓA? TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Chương Trình Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt “live stream” buổi nói chuyện của Tạ Phong Tần, Cựu Tù Nhân Chính Trị, Nhà Báo Tự Do, Blog Sự Thật & Công Lý; bình luận về việc "Tại sao bắt tội "đánh người" mà khám nhà suốt đêm, thu hàng hoá? Tuổi chịu trách nhiệm Hình sự” vào chiều ngày 7 tháng 12 năm 2021 tại một địa điểm thuộc thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment